Vi hjälper er med

Uppfart & Vägbyggnation​

Trädgårdsskötsel innebär många saker, men för att sammanfatta och ge en inblick i vilka typer av arbetsuppgifter vi utför har vi nedan sammanfattat några av de vanligaste arbetsuppgifter uppdelat i säsong.

Hjälp med

Uppfart & Vägbyggnation

Det är viktigt att hålla sin trädgård i bra form. Gubbarnas Entreprenad tar löpande emot förfrågningar från hushåll som behöver hjälp i trädgården, samt för designtips om hur de kan förnya och förbättra sin trädgård. Vi har 25-års branscherfarenhet av dessa typer av jobb och tar gärna emot din förfrågan.

Vi erbjuder löpande trädgårdsskötsel under hela den härliga trädgårdssäsongen, men även under höst och vinter om så önskas. Hur du vill lägga upp arbetet är upp till dig. Vi kommer överens om vad som behöver göras och utgår från det. Tillsammans ser vi till att din trädgård är i bästa form oavsett årstid.

Vägbyggnation

Vägar

Hur man bygger en väg beror lite på var vägen ska byggas och varför den ska byggas. Är det inne i stan eller ute på landsbygden, vad består marken av, hur bred ska vägen vara och hur hårt trafikerad kommer den att bli? Det är många parametrar som ska vägas in innan man bestämmer sig för hur man ska bygga en väg.

Kontroll av markförhållanden

För att vägen ska bli jämn och utan svackor och sprickor måste marken vara hård, så innan vi börjar bygga en väg kontrollerar vi alltid om marken håller för att bygga en väg på. Detta gör vi genom en geoteknisk undersökning. Antingen så borrar vi långt ner i marken på platser där vägen ska gå och kontrollerar hur marken ser ut, eller så kan vi istället spränga med små sprängladdningar för att sedan mäta hur marken rör sig. På detta sätt ser vi om det är berg, sand eller kanske lera i marken.

Dags att bygga väg

Om marken visar sig vara bra att bygga på, börjar vi med att jämna till och packa jorden väldigt hårt och noggrant. Därefter fyller vi på med flera lager av krossat berg, alltså olika typer av grus, som vi sen packar så hårt vi kan med vältar. Ibland blir vi tvungna till att fylla upp stora svackor i marken och då kan det ibland hända att marken inte riktigt orkar bära all vikt av krossat berg eftersom det väger oerhört mycket. I dessa fall kan vi istället använda oss av cellplast. Cellplast är ett mycket lätt material som lämpar sig otroligt bra för ändamålet. När allt underarbete är klart avslutar vi med vägens ytskikt, till exempel asfalt.

Uppfarter

Det svenska klimatet kräver sin stenläggare eftersom stora variationer i temperatur medför en viss problematik som kräver en specifik kompetens. Vi på Gubbarnas Entreprenad bygger därför alltid efter svenska normer och följer branschens alla regler och standarder för att uppnå långsiktiga resultat. För när klimatet varierar som i Sverige, varmt och kallt och med tjäle halva året, är det viktigt att arbeta med välbeprövade metoder som verkligen fungerar för att stenläggningen ska se lika bra ut vare sig det är sommar eller vinter.

Låt oss bygga en inbjudande garageuppfart

Vi vet att en snygg och inbjudande garageuppfart är uppskattad av alla, gäster, förbipasserande, grannar och inte minst dig själv som äger huset. En välvårdad, snygg och korrekt lagd uppfart gör också att huset känns mer modernt och up-to-date. Vi vet också att en snygg uppfart ökar marknadsvärdet, vilket är en liten bonus och lön för mödan.

Vanliga frågor

Ja absolut, men vill du ansluta en enskild väg till en allmän väg måste du ha tillstånd från väghållningsmyndigheten. Bra att veta är att du även måste ha tillstånd om du vill ändra en anslutning, till exempel om du vill bredda eller flytta den.

Kostnaden för att bygga en väg varierar oerhört mycket, detta eftersom kostnaden påverkas av både vägens standard och terrängens förutsättningar. 

Med tiden kommer det att börja växa mossa och alger på din stenläggning, men med rätt behandling med speciellt framtagna medel för ändamålet är det lätt att få bukt på problemet. Använder man sig av rätt medel förebygger man också för ny påväxt. Spruta på medel, låt verka i angiven tid, skrubba och spola bort med vanlig vattenslang. Var återhållsam med högtryckssprutan. Detta för att vissa stenmaterial är för porösa och för att du riskerar spola bort fogsanden mellan stenarna, vilket försämrar stabiliteten och resultatet blir därefter. Har man sten som lämpar sig för avspolning av högtryckstvätt, ser man till att fylla på med ny fogsand på de ställen där det kan behövas.

anlita oss

Behöver du hjälp?

Anlita oss för kvalitet, pålitlighet och ett professionellt utförande av uppdrag.

Begär offert