vi hjälper er med

Markarbete & VA

Ett väl genomfört markarbete är fundamentalt för att efterföljande byggprojekt ska bli lyckat och att slutresultatet blir önskvärt. Därför är det också viktigt att välja partner med omsorg för det markarbete du vill ha utfört.

hjälp med

Markarbete och grundläggning

De flesta byggprojekt kräver först och främst markarbete.  Markarbete är en oerhört viktig del av ett byggprojekt. Ett väl genomfört markarbete är fundamentalt för att efterföljande byggprojekt ska bli lyckat och att slutresultatet blir önskvärt. Därför är det också viktigt att välja partner med omsorg för det markarbete du vill ha utfört.

Exempel på markarbeten kan vara

Markarbete och grundläggning

Markarbete ska planeras på ett sätt så att stabiliteten i marken blir tillräcklig för det specifika byggprojektet. Risk för ras, skred, bottenupptryckning och andra förändringar i marken ska med kunskap och erfarenhet förebyggas. Det är också viktigt att utreda om det finns befintliga installationer eller ledningar i marken innan schaktningsarbete kan påbörjas. I grundläggning innefattas många olika slags arbeten för att skapa en stabil grund att bygga på.

Vatten och avlopp

Vi installerar vatten och avlopp både till kommunalt vatten samt till egen brunn och avloppssystem. Med vår breda kompetens ser vi till att hitta helhetslösningar oavsett om det är ett akutärende med brustna ledningar eller om det är projektstyrda och välplanerade VA-entreprenader. Vi säkerställer ett välfungerande vatten- avlopp- och dagvattensystem som uppfyller alla branschens krav.

 

Vi utför alla typer av markarbete

Gubbarnas Entreprenad har 30 år i branschen. Vi har rätt maskiner och spetskompetens för varje typ av markarbete. Vi utför alla typer av markarbete och sätter alltid kundens i fokus. Vi är lyhörda och tar till vara på idéer och önskemål för att just ditt projekt ska bli precis så som du önskar. Med vår branscherfarenhet och våra kompetenta medarbetare skapar vi en bra grund att stå på inför efterföljande byggprojekt. 

 

Vi satsar alltid på en hög kvalitet och nöjda kunder och garanterar alltid proffsiga resultat! Med hjälp av våra duktiga medarbetare hjälper vi både företag och privatpersoner med helhetslösningar när det gäller markarbete. Ta kontakt med oss för frågor och funderingar, så har du kommit en bit på vägen. Kanske ni går i tankarna att bygga nytt eller behöver ni hjälp med grundförstärkning eller pålning? För oss är inga uppdrag för små eller för stora. Vi hjälper er oavsett hur uppdraget ser ut

Vanliga frågor

Det är väldigt svårt att uppskatta den exakta kostnaden för ett markarbete, men för att vi ska kunna ge våra kunder ett välavvägt uppskattat pris gör vi alltid noggranna behovsanalyser baserade på tidigare erfarenhet och kunskap.

Exempel på markarbeten kan vara schaktning, dränering, elanslutning, grävning för avlopp och vatten, dagvatten, avloppsanläggning, grundläggning, vägbyggnation och rörläggning med mera.

Om ditt vatten ser brunt ut beror det förmodligen på att vattnet varit tillfälligt avstängt, eller så har man gjort stora hastiga uttag av vatten via till exempel en brandpost. Varför vattnet är brunaktigt beror på järnet som finns i vattenledningarna. Detta på grund av att beläggningen av järn i ledningarna lossnar när det sker en tryckförändring och hastiga vattenströmmar uppstår. Vattnet är ofarligt att dricka, men man bör inte tvätta kläderna i det. Vänta hellre en stund till avlagringarna försvunnit och vattnet ser ut som vanligt igen.

Ibland kan vattnet vara vitt eller grått när du tappar upp det från kranen, men som du kanske märkt försvinner det vitgråa efter någon minut. Fenomenet är också vanligast på vintern när vattnet från vattenverket är som kallast. Varför vattnet ibland ser ut så här beror på att vattnet innehåller luft som ibland bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Fenomenet kan också när vattnet varit tillfälligt avstängt och extra luft samlats i ledningarna. Hur som helst så är vattnet helt ofarligt att dricka, vilket kan vara värt att veta.

I Skåne finns det i huvudsak tre laboratorium som tar emot vattenprover.

  • Synlab Analytics AB, 040-672 89 00
  • Eurofins Food & Agro Sweden AB, 044-28 11 00
  • VA-Syd, 040-635 02 14

Hur länge en markbädd håller beror bland annat på hur den är byggd, belastning och vilka förutsättningar som finns på fastigheten. Man brukar generellt säga att markbädd har en livslängd på 15-25 år

Det är markens genomsläpplighet som avgör om du kan anlägga en infiltration eller om du istället behöver göra en markbädd. Den stora skillnaden är att i en infiltration så tar marken hand om avloppsvattnet efter slamavskiljaren och i en markbädd har man lager med sand och grus som filtrerar och tar hand om reningen. Det renade vattnet leds sen till exempelvis ett dike.

anlita oss

Behöver du hjälp?

Anlita oss för kvalitet, pålitlighet och ett professionellt utförande av uppdrag.

Begär offert