Vi hjälper dig med

Rivning

Behöver du hjälp med rivningsarbete? Vi river allt – från hela hus till kök, badrum, fasader, tak, mellanväggar och golv i alla material. Vi arbetar med alla typer av rivningsarbeten och utför uppdrag åt byggföretag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Behöver ni hjälp med rivningsarbete i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada – tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er. Vi kan även assistera vid stambyten och byggprojekt i den större storleken.

Hjälp med rivning

Rivning

Behöver du hjälp med rivningsarbete? Vi river allt – från hela hus till kök, badrum, fasader, tak, mellanväggar och golv i alla material. Vi arbetar med alla typer av rivningsarbeten och utför uppdrag åt byggföretag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Behöver ni hjälp med rivningsarbete i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada – tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er. Vi kan även assistera vid stambyten och byggprojekt i den större storleken.

Lätt- och tungrivning

Det finns som sagt olika typer av rivning, rättare sagt ombyggnadsrivning och totalrivning. Dessa två typer av rivningsarbeten brukar sen delas in i två kategorier: tung- och lättrivning. Tungrivning innebär att man river hela bärande konstruktioner med ett stort maskineri och lättrivning är som det låter, en lättare typ av rivning.

Lättrivning, även känt som manuell eller selektiv rivning, är en lättare typ av rivning som utförs för hand eller med hjälp av mindre maskiner. Lättrivning är den mest förekommande rivningstypen och används exempelvis vid rivning av lägenheter, villor, friggebodar, tak och trängre och mer svåråtkomliga ytor. 

Vid lättrivning krävs heller aldrig rivningslov eller någon specifik rivningsplan.

Miljömedvetna och kostnadseffektiva lösningar

Med en stor maskinpark, rätt redskap och verktyg erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar i hög kvalitet samtidigt som vi tänker på miljön. Vi jobbar med en miljöanpassad avfallshantering där farligt avfall tas om hand och transporteras till återbruket. Självklart erbjuder vi också deponistatistik på massorna. Innan omhändertagande planeras och inventeras eventuella miljöfarliga avfall. 

Vid större rivningsarbeten arbetar vi utefter en rivningsanmälan som fogas av en rivningsplan. En rivningsplan visar bland annat tydligt hur rivningsavfallet ska tas om hand för att på bästa sätt skydda medarbetare och miljön.

Vad ska en rivningsplan innehålla?

Större rivningsarbeten där hela stommar tas bort kräver ofta en rivningsplan och detta måste en rivningsplan innehålla.

  • Vilka metoder som används för att identifiera farligt avfall
  • Vilka arbetsmetoder samt skyddsåtgärder som ska användas för hur det farliga avfallet ska avlägsnas
  • Beskrivning hur farliga avfall ska hanteras, sorteras, transporteras och omhändertas
  • Rivningsmetoder och hanteringa av återanvändbart byggmaterial
  • Skyddsåtgärder samt utrotningsåtgärder för eventuell förekomst av ohyra, virkesförstörande insekter eller hussvamp (Serpula)
  • Sammanställning av avfallsmaterial och hur mycket avfall som beräknas tas om hand

När krävs rivningslov?

Ett rivningslov krävs när du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom detalplanelagt område. För områden med områdesbestämmelser kan kommuner bestämma att ett rivningslov krävs. Utanför dessa områden krävs dock aldrig rivningslov.

Vi innehar inget certifikat för asbestsanering

Att hantera asbest är farligt och vid eventuell hantering ska man följa Arbetsmiljöverkets regler, framtagna för att begränsa riskerna med att hantera asbest. Reglerna beskriver tydligt välarbetade metoder för att kunna arbeta säkert med asbesthaltiga material. Gubbarnas Entreprenad innehar inget certifikat för asbestrivning och vi åtar oss inte sådana typer av rivningsarbeten. 

Med fokus på miljön

Gubbarna Entreprenad värderar ett hållbart arbetssätt högt och arbetar därför efter ett skräddarsytt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledningssytem. Syftet är att ständigt vara uppmärksamma på marknadens senaste tekniker, hjälpmedel och utrustning. Vi arbetar kontinuerligt genom utbildning och intresse med att utveckla våra tjänster och tillvägagångssätt för att minska vår miljöpåverkan för en mer hållbar värld. Vi drar vårt strå till stacken och tillsammans med våra kunder skapar vi mer hållbara alternativ.

Vanliga frågor

I begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad med tillhörande stomme. Står stommen kvar räknas det inte in som rivning i den bemärkelsen.

Med rivningsåtgärd menas en rivning eller en ändring av en byggnad som innebär att vissa delar rivs ut, men att stommen är kvar.

Ett rivningslov krävs när du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom detalplanelagt område. För områden med områdesbestämmelser kan kommuner bestämma att ett rivningslov krävs. Utanför dessa områden krävs dock aldrig rivningslov.

Att hantera asbest är som de flesta vet farligt och vid eventuell hantering ska man följa Arbetsmiljöverkets regler, framtagna för att begränsa riskerna med att hantera asbest. detta gäller för både privatpersoner och näringsidkare. Reglerna beskriver tydligt välarbetade metoder för att kunna arbeta säkert med asbesthaltiga material. Genom att följa Arbetsmiljöverkets regler till punkt och pricka, minimeras riskerna och man kan känna sig säker i sin asbesthantering. Att hantera asbest är som sagt farligt och ska hanteras på ett rätt och riktigt sätt.

Med en selektiv rivning menas att byggmaterialen plockas loss var för sig. Rivningsmaterialet sorteras sedan på plats för att sedan transporteras och återvinnas. Med en ombyggnadsrivning sker när det ska göras en renovering av en byggnad, tillbyggnad eller utbyggnad.

anlita oss

Behöver du hjälp?

Anlita oss för kvalitet, pålitlighet och ett professionellt utförande av uppdrag.

Begär offert